Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

18.04.2020

Cơ cấu tổ chức

 Bộ môn ngoại ngữ có cơ cấu theo quy hoạch là:

01 Trưởng Bộ môn

01 Phó Trưởng Bộ môn

03 Tổ chuyên môn (Tiếng Anh Cơ bản, Tiếng Anh chuyên ngành và tổ ngôn ngữ Anh)

 

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Địa chỉ: Phòng 501 và 503, Tòa nhà B - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 024.37647450 - Máy lẻ: 1501 hoặc 1503 , - Email: bmnn@hunre.edu.vn