Chuyển tới nội dung

Sinh hoạt chuyên đề tháng 9-2020: "Chi bộ với công tác chuẩn bị đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh" năm học mới.

17.09.2020

Nằm trong chương trình công tác năm 2020, chiều ngày 17/9/2020, buổi sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020 của chi bộ Ngoại ngữ đã được tổ chức. Buổi sinh hoạt là một hoạt động thiết thực để chuẩn bị cho việc triển khai công tác đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm học 2020-2021.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường về việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo nội dung sinh hoạt chuyên đề có tính thiết thực, liên quan mật thiết đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, Chi bộ Ngoại ngữ đã lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020 là “Chi bộ với công tác chỉ đạo cho việc chuẩn bị đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh”.

Với chủ đề: “Chi bộ với công tác chuẩn bị đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh”, chiều ngày 17/9/2020, dưới sự chủ tọa của Ban chi ủy, buổi sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020 của chi bộ Ngoại ngữ đã thành công tốt đẹp. Với 7 tham luận và rất nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, buổi sinh hoạt đã kiểm điểm lại quá trình chuẩn bị cho công tác đào tạo ngành học Ngôn ngữ Anh năm học 2020 -2021, xác định được những thuận lợi, khó khăn, từ đó vạch ra phương hướng cho công tác lãnh đạo của chi bộ đối với nhiệm vụ chuyên môn cũng như nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên trong chi bộ về những cơ hội và thách thức khi lần đầu tiên chủ trì một ngành đào tạo độc lập.

Chương trình sinh hoạt quý III năm 2020 là một hoạt động thật sự ý nghĩa của chi bộ Ngoại ngữ trước thềm năm học mới.

 

Bài viết khác