Chuyển tới nội dung

Giới thiệu các tổ chức thuộc BM

Các tổ chức trực thuộc Bộ môn Ngoại ngữ:

1 - Chi Bộ Ngoại ngữ

Chi bộ Giảng viên Ngoại ngữ được thành lập ngày 15 tháng 11 năm 2018 trên cơ sở chia tách từ chi bộ Đại Cương – Ngoại ngữ.  Chi bộ có 12 đảng viên, 3 nam, 9 nữ. Về trình độ, Chi bộ Ngoại ngữ có 10 đảng viên có trình độ Thạc sỹ, 01 đảng viên đang là nghiên cứu sinh, 01 đảng viên là cử nhân.

2. Chi bộ Sinh viên Ngoại ngữ

Chi bộ Sinh viên Ngoại ngữ được thành lập ngày 25/11/2022 trên cơ sở điều động 04 đảng viên từ chi bộ Giảng viên Ngoại ngữ sang và tiếp nhận 01 đảng viên từ địa phương chuyển đến. Chi bộ Sinh viên Ngoại ngữ ra đời để đáp ứng công tác xây dựng Đảng trong khối sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và công tác lãnh đạo phong trào thanh niên của Liên chi đoàn Ngoại ngữ. Chi bộ hiện có 5 đảng viên, đều là nữ, trong đó 4 đảng viên là giảng viên, 1 đảng viên là sinh viên.

3- Tổ Công đoàn 

Tổ Công đoàn Bộ môn Ngoại ngữ luôn là một tổ chức vững mạnh với 34 công đoàn viên, trong đó có 26 nữ và 8 nam. Trong những năm qua, tổ công đoàn  luôn phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do công đoàn trường, công đoàn cấp trên phát động, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, công tác từ thiện, giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn…

4-  Tổ nữ công

Tổ Nữ công của Bộ môn Ngoại ngữ gồm 28 thành viên, luôn phấn đấu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giữ chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam, tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khoẻ, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng”.

 

5- 5- Liên chi đoàn TNCSHCM Bộ môn Ngoại ngữ

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt


Liên chi đoàn TNCSHCM Bộ môn Ngoại ngữ (gọi tắt là Liên chi đoàn Ngoại ngữ) . Liên chi đoàn hoạt động dưới sự điều hành của Ban chấp hành liên chi gồm 07 thành viên, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Chi bộ Sinh viên Ngoại ngữ. Tuy mới được thành lập tháng 8 năm 2023 nhưng Liên chi đã kịp bắt nhịp với phong trào chung của các liên chi đoàn trong toàn trường, lập rất nhiều thành tích trong các đợt hoạt động cao điểm.