Chuyển tới nội dung

Giới thiệu các tổ chức thuộc BM

Các tổ chức trực thuộc Bộ môn Ngoại ngữ:

1 - Chi Bộ Ngoại ngữ

Chi bộ Ngoại ngữ được thành lập ngày 15 tháng 11 năm 2018 trên cơ sở chia tách từ chi bộ Đại Cương – Ngoại ngữ.  Chi bộ có 12 đảng viên., 3 nam, 9 nữ. Về trình độ, Chi bộ Ngoại ngữ có 01 đảng viên có trình độ Tiến sỹ, 02 đảng viên đang là nghiên cứu sinh, 08 đảng viên có trình độ thạc sĩ, 01 đảng viên là cử nhân.

2- Tổ Công đoàn 

Tổ Công đoàn Bộ môn Ngoại ngữ luôn là một tổ chức vững mạnh với 22 công đoàn viên, trong đó có 18 nữ và 4 nam. Trong những năm qua, tổ công đoàn  luôn phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do công đoàn trường, công đoàn cấp trên phát động. Tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, công tác từ thiện, giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn…

3-  Tổ nữ công

 Tổ nữ công của Bộ môn Ngoại  gồm 18 nữ  thành viên, luôn phấn đấu giữ chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khoẻ, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng”.