Chuyển tới nội dung

Quá trình hình thành và phát triển BM

Cùng với các đơn vị Lý luận chính trị, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng, Công nghệ Thông tin, Bộ môn Ngoại ngữ nguyên là một đơn vị thành viên của Khoa Khoa học Đại cương.  Tuy nhiên, năm 2011, khi quy mô đào tạo của nhà trường mở rộng, Bộ môn Ngoại ngữ đã được tách khỏi Khoa Khoa học Đại cương trở thành một đơn vị độc lập. Hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ có 22 cán bộ, giảng viên (chưa kể kiêm nhiệm, thỉnh giảng) trong đó có 02 tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 18 thạc sỹ và 01 cử nhân.

 

Từ chỗ chỉ giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản, đến nay Bộ môn đã có sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn để mở rộng các lĩnh vực phụ trách. Hiện nay, ngoài nhiệm vụ giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành cho hệ đại học, hệ thạc sĩ trong toàn trường, Bộ môn còn chủ trì ngành đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh.

 

 

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Địa chỉ: Phòng 501 và 503, Tòa nhà B - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 024.37647450 - Máy lẻ: 1501 hoặc 1503 , - Email: bmnn@hunre.edu.vn