Chuyển tới nội dung

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHÓA ĐH12 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

06.10.2022

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là buổi sinh hoạt bắt buộc nhằm giúp các bạn Tân sinh viên (TSV) nắm bắt được tình hình phát triển của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm giúp các bạn tự tin, làm quen với môi trường học đại học, sáng tạo, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao.

Theo kế hoạch phân công của Nhà trường, Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa”  cho các sinh viên khoá 12 ngành Ngôn ngữ Anh. Thông qua buổi sinh hoạt, Lãnh đạo Bộ môn và tập thể giảng viên đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật... giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, của sinh viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên.

 

Bài viết khác