Chuyển tới nội dung

Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở hỗ trợ kinh phí bộ môn Ngoại ngữ năm 2023

10.01.2023

Hiện nay, bất cứ một trường đại học nào cũng đều có hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất đó chính là: đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của nhà trường, trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những biện pháp quan trọng - bắt buộc - cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.

NCKH tạo cơ sở, điều kiện, tiền đề nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy ở trên lớp. Ngược lại, công tác giảng dạy phản ánh kết quả của hoạt động NCKH. Do vậy, có thể khẳng định rằng, cùng với hoạt động giảng dạy, NCKH là thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên.

Tiếp nối các hoạt động thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, vào ngày 9/1/2023 vừa qua Hội đồng đã tổ chức buổi xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ năm học 2022-2023.

Hội đồng 1: - Đề tài: “A study on the difficulties in learning English writing skills of first-year English major students at Hanoi University of Natural Resources and Environment (Nghiên cứu những khó khăn trong việc học kỹ năng viết tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất, ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội).” - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Xuân Hào 

Hội đồng 2: - Đề tài: “Utilizing digital tools in improving speaking skill for second-year English majors at Hanoi University of Natural Resources and Environment (Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để nâng cao kỹ năng Nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội).” - Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Vũ Anh 

Bài viết khác