Chuyển tới nội dung

Bộ môn Ngoại ngữ tích cực các hoạt động thao giảng, dự giờ đầu năm học mới

05.09.2023

GV và Sinh viên Bộ môn Ngoại ngữ tích cực các hoạt động thao giảng, dự giờ  đầu năm học mới

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật

Thầy Trần Vũ Anh

Cô Trần Thị Ngọc Lam

Cô Lâm Thị Thu Phương

 

Cô Nghiêm Thị Thuỷ

Thầy T.X.Hao

Bài viết khác