Chuyển tới nội dung

Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở hỗ trợ kinh phí bộ môn Ngoại ngữ năm 2023

12.10.2023

Ngày 12/10/2023, Hội đồng khoa học của Bộ môn Ngoại ngữ đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023.

Hội đồng 1: Đề tài: Investigating difficulties faced by the second year English major students in learning English writing skills at Hanoi university of Natural resources and Environment (Tên tiếng Việt: Nghiên cứu những khó khăn trong việc học kỹ năng viết tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội). Mã số: 13.01.23.L.01 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Xuân Hào

Thành phần hội đồng nghiệm thu đề tài 1 gồm có: 

  • Chủ tịch Hội đồng: TS. Bùi Thị Oanh
  • Ủy viên Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Lan Hương
  • Ủy viên phản biện 2: ThS. Đỗ Mai Quyên
  • Ủy viên: ThS. Trần Thị Thuỳ Linh
  • Ủy viên, Thư kí: ThS. Vũ Thị Thuỷ Ngân

Hội đồng 2: Đề tài: Utilizing Cake software in improving speaking skill for the second-year English major students at Hanoi university of Natural resources and Environment (Tên tiếng Việt: Sử dụng phần mềm Cake để cải thiện kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội). Mã số: 13.01.23.L.02 

Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Vũ Anh

Thành phần hội đồng nghiệm thu đề tài 2 gồm có: 

  • Chủ tịch Hội đồng: TS. Bùi Thị Oanh
  • Ủy viên Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Lan Hương
  • Ủy viên phản biện 2: ThS. Phạm Thị Hồng Quế
  • Ủy viên: ThS. Mai Thị Hiền
  • Ủy viên, Thư kí: ThS. Vũ Thị Thuỷ Ngân

Tại buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt các kết quả của đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài đã đánh giá đây là các đề tài có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, hội đồng cũng đưa ra các nhận xét, góp ý nhằm hoàn thiện đề tài.  

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Các đề tài nghiên cứu khoa học được tổ chức nghiệm thu rất nghiêm túc, đưa ra các đánh giá nhận xét khách quan, chính xác đảm bảo tính khoa học. Bên cạnh đó các chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo trên tinh thần chủ động, học hỏi và sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Vì vậy, các đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu đối với một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các đề tài có thể được sử dụng cho giảng viên và sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tham khảo.

Sau khi thống nhất ý kiến, hội đồng đồng ý nghiệm thu cả 02 đề tài nêu trên.

Bài viết khác