Chuyển tới nội dung

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - NĂM HỌC 2021 - 2022

24.05.2022

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, tại văn phòng Bộ môn Ngoại ngữ (BMNN) diễn ra buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Bộ môn năm học 2021-2022. Tham dự buổi nghiệm thu có Hội đồng khoa học BMNN, đại diện phòng Khoa học công nghệ & hợp tác quốc tế, các thành viên trong Hội đồng, các thành viên trong nhóm nghiên cứu và các bạn sinh viên quan tâm. 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh ĐH10 đã hoàn thành tốt đề tài NCKH và đã được Hội đồng nghiệm thu.
Qua quá trình học tập, từ hình thành ý tưởng, xây dựng và bảo vệ đề cương, SV đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức nghiên cứu tài liệu để hoàn thành được đề tài. Trong quá trình đó, sinh viên đã nhận được sự giúp nhiệt tình từ nhiều phía: giảng viên hướng dẫn; các ý kiến góp ý của Thầy cô trong hội đồng bảo vệ đề cương làm cơ sở cung cấp thông tin cho đề tài nghiên cứu. 
Tại Hội đồng, sau khi nghe phần trình bày tóm tắt nội dung thực hiện và kết quả đạt được của SV, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cho đề tài, những vấn đề đạt và chưa đạt cũng như cách hoàn thiện tốt hơn. 
Tên đề tài: “Nghiên cứu thực trạng kĩ năng nghe của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội”.
- Sinh viên lớp ĐH10NA3: Đào Thị Mỹ Hạnh
- Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Oanh
Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài:

 

Bài viết khác